hoed
Wat mij interesseert
Beelden en verhalen van ver en dichtbij

schans_diemerdam_september_1787

De situatie eind september 1787Diemerdam op een Pruisische legerkaart


Een uitsnede van een door het Pruisische leger vervaardigde kaart van de schans Diemerdam, vlak voor hun inval in Nederland op 1 oktober 1787.


De tekst bij deze kaart:

Bij de Diemerdam ter dekking van de Zee- of Muiderdijk en de daar aanwezige zeesluizen.

45) Batterij met twee twaalfponders, waarvan de een de Zuiderzee en de andere de Zeedijk zou moeten beschieten.
46) Een zesponder op de daarnaast liggende batterij.
47) Een lange borstwering, die aan de rechterflank de Zeedijk met twee zesponders, aan de linkerflank van het Diep [opmerking van de vertalers: vermoedelijk wordt de Zuiderzee bedoeld] met een drieponder, maar in het midden met voetvolk verdedigd moest worden.
48) Een afgebroken brug met een borstwering en een zesponder verdedigt.
49) Coupure, en op de dichtbij gelegen boerderij een batterij met twee kanonnen van drie pond om de Diemerdijk te beschieten.
50) Een doorsteek in deze dijk.
51) Een batterij met een gracht en twee kanonnen van zes pond om de weg naar Muiden en de Trekvaart te beschieten.

Over de herkomst van de kaart, toelichting en de Nederlandse vertaling.

De kaart is een bewerking van een in de winterkwartieren van het Pruisische leger gemaakte kaart, na afloop van de gevechten. De legerkaart geeft de opstelling weer van schansen rond Amsterdam in september 1787. De bewerking is gepubliceerd in Bielefeld in 1789.

De volledige titel van de uitgave (vertaald in het Nederlands).
Korte toelichting van alle schansen, welke tegen het einde van de maand september 1787 in de buurt van de beroemde stad Amsterdam zijn aangelegd, de daarop op de 1ste oktober onder aanvoering van de regerende heer hertog van Braunschweig, hoogvorstelijke Doorluchtigheid, voorgevallen Pruisische aanvallen, benevens de aldaar voorbereide onderwaterzettingen bij een hiertoe behorende nauwkeurig vervaardigde kaart.

Uitgever: F.W. Honäus, Kon. geautoriseerd boekdrukker te Bielefeld, 1789

Een origineel exemplaar van deze uitgave is het bezit van Stichting Menno van Coehoorn te
Utrecht.

De vertaling en de publicatie is verzorgd door de Stichting Militair Erfgoed Groot-Amsterdam, 2006-2008.