hoed
Wat mij interesseert
Beelden en verhalen van ver en dichtbij

Regenboogbuurt

Terracottastraat: ook de bomen en struiken maken onderdeel van het kleurplan.Kleur in de Regenboogbuurt


De Regenboogbuurt in Almere is ontworpen rond het thema kleur. Kleurhandhaving is een actueel aspect.


Nieuws uit januari 2020

Bericht van Heemschut Flevoland

De kleurstelling van de Regenboogbuurt moet alsnog gehandhaafd worden, zo vindt het college van burgemeester en wethouders van Almere. Aanleiding is hernieuwd onderzoek onder de bewoners.

De nieuwbouwwijk in Almere Buiten, gerealiseerd in de jaren 1994-1998, is ontworpen rondom het thema kleur. Eigenaren van panden zijn via een kettingbeding gehouden aan de kleurstelling van hun eigendom. Dit blijkt, aldus de gemeente, onvoldoende te werken.

De oorspronkelijke voorstellen van het college uit 2018 leidden tot kritiek bij talloze organisaties en personen. De voorstellen gingen toen uit van het bevorderen van medewerking van eigenaren.
Ook Heemschut heeft zich hiertegen uitgesproken: te vrijblijvend, alleen gericht op de grote kleurvlakken en niet op het totale kleurregime terwijl de methode niet bevorderlijk is voor het draagvlak onder bewoners.

In de nieuwe aanpak wil de gemeente gaan handhaven, maar alleen voor de grote kleurvlakken. Dit wordt geregeld door opname van de Regenboogbuurt als bijzonder gebied in de Welstandsnota 2018. Als de gemeenteraad hiermee instemt begint de gemeente met handhaving na een overgangsperiode van vijf jaar.

Heemschut Flevoland juicht toe dat bewoners duidelijkheid krijgen maar betreurt dat de bescherming niet wordt toegepast op de volledige kleurstelling.