hoed
Wat mij interesseert
Beelden en verhalen van ver en dichtbij

Pula

Een portretbuste van moeder en dochter Agrippina werd een voorbeeld voor haarmode in Romeins Istrië.Agrippina de Jongere


De opgraving 'Agrippina's huis' is een deel van een huis dat grenst aan het Romeinse forum van Pula. Bij het onderzoek in 1987 en 1988 is een marmeren hoofd ontdekt. Verondersteld wordt dat het een beeltenis is van Agrippina de Jongere.


Of ze hier ooit geweest is of gewoond heeft staat niet vast.

Het was gebruikelijk om afbeeldingen van leden van de 'keizerlijke' familie op openbare locaties te plaatsen zodat men eer aan hen kon bewijzen. Er zijn meer portretten van Agrippina gevonden in Pula.

De portretkunst was in die tijd realistisch. Aan de hand van vondsten denkt men dat de haardracht van zowel Agrippina de Oudere (moeder) als Agrippina de Jongere (dochter) van invloed is geweest op de haarmode in Istrië. Daarvan getuigen op hun beurt de portretten Van Istrische vrouwen uit die tijd.

De persoon en het leven van Agrippina de Jongere heeft in de oudheid veel pennen in beweging gebracht.

Zij is een dochter van Germanicus (bekend van zijn veldtochten in Germanië in de jaren 14, 15 en 16) en Agrippina de Oudere. Geboren in Keulen (Ara Ubiorum, Oppidum Ubiorum) op 6 november 15. Over datum en jaartal bestaat geen zekerheid. Zij is zuster van princeps Caligula, vrouw van zijn opvolger Claudius en moeder van diens opvolger, Nero. Ze overlijdt onder onduidelijke omstandigheden in het jaar 59.

Ook in de moderne tijd wordt veel over Agrippina de Jongere geschreven. De laatste tijd is het oordeel over haar karakter en motieven wat milder geworden, onder andere bij Anthony Barrett. [2]

Aan zijn boek over Agrippina ontlenen we de volgende twee lijstjes. Zijn informatie is afkomstig uit klassieke bronnen, variërend van Tacitus tot Suetonius.

Het maakt wel duidelijk dat het leven op het hoogste niveau in Rome niet alledaags was.

Agrippina’s veronderstelde scharrels
Haar broer Caligula
Aemilius Lepidus, echtgenoot van haar overleden zuster
Tigellinus, prefect van de wacht
Haar oom Claudius (voordat ze trouwen)
Faenius Rufus, prefect van de wacht
De vrijgelatene Pallas
Aulus Plautius, adelijke jongeman
Rubellius Plautus, zoon van Julia, de kleindochter van Tiberius

Agrippina’s veronderstelde slachtoffers
Passienus, haar tweede man, vergif
Calpurnia, door Claudius gerespecteerde vrouw, verbannen of geëxecuteerd
Lollia Paulina, ex van Caligula, kandidaat voor huwelijk met Claudius, geëxecuteerd
Titus Statilius Taurus, consul, zelfmoord
Domitia Lepida, moeder van Messalina en schoonzuster van Agrippina, geëxecuteerd
Claudius, haar echtgenoot, vergiftigd
Marcus Junius Silanus, mogelijke rivaal van Nero, vergiftigd
Britannicus, schoonzoon, vergiftigd
Junia Silana, vijand Agrippina, verbannen
Calvisius en Iturius, cliënten van Junia Silana, verbannen
Atimetus, vrijgelatene van Domitia Lepida, geëxecuteerd

[1] Vesna Girardi Jurki/Kristina Džin, Agrippina’s Portrait in Connection with Romain Female Portraits From Ager Polensis and Ager Nesactiensis, 2006. Agrippina’s Portrait.
[2] Anthony A. Barrett, Agrippina, sex, power, and politics in the early Empire, 1996. Barret Agrippina

Bezocht 5 mei 2017