hoed
Wat mij interesseert
Beelden en verhalen van ver en dichtbij

Nesciobrug

De foto is gemaakt vanaf de Nesciobrug in januari 2012.Nieuwe Diep


Het Nieuwe Diep is ontstaan in 1422 door een dijkdoorbraak van de Diemerzeedijk.


Een heel klein stukje van het Nieuwe Diep is links op de foto herkenbaar aan de vaartuigen en de jachthaven. De rest van het Nieuwe Diep ligt westwaarts (Bovendiep en Benedendiep).

Het water wordt aan de noordelijke kant begrensd door de Diemerzeedijk en werd aan de zuidelijke zijde begrensd door de voormalige Watergraafsmeer.

De Watergraafsmeer is ook ontstaan door de Diemerzeedijk maar niet door een dijkdoorbraak. Door de aanleg van de dijk, ergens in de 13e eeuw, werd de zee wel tegengehouden maar het binnendijkse water kon ook minder makkelijk weg.

De Watergraafsmeer is ingepolderd en de polder is vervolgens doorkruist door het Amsterdam-Rijnkanaal.

De fotograaf staat daar, op de Nesciobrug, pal boven. Het kanaal is in het echt kaarsrecht maar door de gewenste panoramawerking van de foto is hij in het beeld krom.

Links de ringweg van Amsterdam en daaraan grezennd, bijna aan de horizon, ligt in de Diemerzeedijk de Ipenslotersluis.