hoed
Wat mij interesseert
Beelden en verhalen van ver en dichtbij

munikkenland

Blik vanaf de Schouwendijk. Het origineel van deze dijk, een 'achterkade', gaat terug tot de 14e eeuw.Cultuurhistorisch landschap tussen twee rivieren


Het Munikkenland werd in cultuur gebracht of weer aan de rivier teruggegeven.


Het land heeft de vorm een omgekeerde wig tussen de rivieren Waal en de Afgedamde Maas.

Beide stromen gaan bij Woudrichem in elkaar over en heten daarna Boven-Merwede.

De Afgedamde Maas is een restant van een zeshonderd jaar oude riviertak van de Maas.

De Waal stroomt hier in de breedste bedding van alle Nederlandse rivieren (de waterlopen in de Nederlandse delta niet meegerekend).

De uiterste punt van Munnikenland was ooit van groot strategisch belang. In de 14e eeuw werd op deze locatie slot Loevestein gebouwd.

Tegenwoordig heeft het gebied een belangrijke functie voor waterberging, natuur en recreatie.

Foto gemaakt op 1 september 2018.