hoed

Kuhlenberg
Mordkuhlenberg, Damme, Duitsland, 31 oktober 2015

Een website met persoonlijke interesses.
Beelden en verhalen uit de omgeving en verder.
De website teraa.nl is huisgemaakt met html, css, php en mysql. Ik werk er nog wat aan door.
De faciliteit om kaarten te laten zien dank ik aan open source > leafletjs (toch nog een beetje js) en > open streetmap. Met oprechte dank aan allen die hieraan bijdragen.
De content is van eigen hand, © Ben te Raa, tenzij anders vermeld.
e-mail ben(apesxtaartje/atx)teraa.nl

Recente projecten
Knardijk (2018)
Boomverhalen (2022)