hoed
Wat mij interesseert
Beelden en verhalen van ver en dichtbij

Diemerdammersluis

De foto is gemaakt januari 2012Hout, steen, buiten werking


In 2017 is de Diemerdammersluis buiten werking gesteld door het plaatsen van een damwand aan de kant van het IJmeer. De sluis is verouderd en niet meer nodig omdat de andere sluis in de Diemerzeedijk (de Ipenslotersluis) meer capaciteit heeft gekregen.


De sluis blijft wel aanwezig in de dijk. Beide sluizen zijn historische sluizen.

In de Diemerdammersluis zijn drie stenen ingemetseld met ingebeitelde teksten. Deze dateren uit 1674, 1716 en 1734.

Het oudste jaartal zegt iets over de periode waarin de houten sluis is vervangen door een stenen exemplaar.

Jan Wagenaar, stadshistorieschrijver van Amsterdam, gaat nog wat verder terug.

Hij beschrijft in een in 1767 uitgegeven boekenserie over Amsterdam de Diemerdammersluis als 'een duiker met een paar vloeddeuren en een valdeur in de Diemerdijk bij de Diem'.

Hij meldt dat deze sluis in de 14e eeuw in de zeedijk is gelegd en maakt melding van stukken van de stad Amsterdam uit 1402 waarin wordt gesproken over de 'Sluis en het veer bij Diemerdam'.
In 1549 wordt een nieuwe houten sluis gelegd bij Diemerdam, 'de sluis bij Claas Jacobsz., die sedertdien de Diemerdammersluis wordt genoemd'.
Bij Wagenaar lezen we ook dat in het jaar 1567 de sluis wordt vernieuwd en in 1599 besluit men de sluis van steen te maken.

De informatie is ontleend aan 'Jan Wagenaar, Amsterdam, deel vijf, tweede boek, Amsterdams voornaamste bezittingen, Zeeburg of Diemerdyk, pagina 100, 1767'.

N.B. 1599 is ook het jaar waarin men besluit de Ipenslotersluis in steen op te trekken.