hoed
Wat mij interesseert
Beelden en verhalen van ver en dichtbij

Diemerdam_02

Op de foto: gebouwtjes voor munitie en een opstelplaats voor het kanon en Paviljoen Puur. De foto is gemaakt 24 juli 2012Ik bliksem aan het IJ...


Er is nooit gevochten op Diemerdam. Na de Tweede Wereldoorlog heeft de locatie haar militaire status verloren.


De voornemens waren anders.

Als de Patriotten eind 18e eeuw Diemerdam opwerpen, wordt het geschut feestelijk ingehuldigd met een gedicht:

Ik bliksem aan het IJ,
En donder met kartouwen,
Door Diemens schutterij;
Zo monster, Dwingelandij,
Van Willem van Nassouwen,
Hier nadren durft aan 't IJ.


Willem heeft zich niet laten zien. Wel een Pruisische veldmaarschalk, de Hertog van Brunswijk. Maar dat is een ander verhaal.

Wat het gedicht betreft, volgens de auteurs Marius van Melle en Niels Wisman van het artikel 'Hier gebeurde het... Diemerdam, 1 oktober 1787 (Ons Amsterdam, 6 september 2012) zou de maker van het gedicht de dominee van Diemen geweest kunnen zijn, de patriot Bernardus Bosch.
Hij was aangesteld als directeur van de kanonniers. Lees hier het artikel