hoed
Wat mij interesseert
Beelden en verhalen van ver en dichtbij

Diemerdam_01

Foto gemaakt op 24 juli 2012.Schans, fort, batterij en culturele pleisterplaats


In 2009 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Fort Diemerdam vastgesteld. Daarmee werd de basis gelegd voor de ontwikkeling van Diemerdam als 'culturele pleisterplaats'.


Inmiddels zijn restauratiewerkzaamheden uitgevoerd door de Stichting Herstelling en is een horecapaviljoen gerealiseerd.

Diemerdam gaat onder twee namen door het leven: Fort Diemerdam en Kustbatterij Diemerdam.

Een fort is het niet want er ontbreken gebouwde onderkomens voor manschappen. Wat er aan gebouwtjes staat zijn bunkers voor munitie en een houten 'fortwachterswoning'.

In strikte zin is het ook geen kustbatterij. De vuurmonden stonden niet alleen gericht op het water van het IJ en het IJmeer.
Zie ook Diemerdam op een Pruisische kaart.

Volgens een bericht uit 1864 is op de locatie van Diemerdam in 1781 een batterij ingericht. Wat we nu zien, althans de basis daarvan, dateert uit 1809: 'Het zoogenaamde fort bij Diemerdam, opgeworpen in 1809 en bewapend met 23 vuurmonden'. [Militaire Spectator 1864 - 485, Bijdragen tot de kennis van ons verdedigingsstelsel, VI de Amsterdamse linie, 1864]