hoed
Wat mij interesseert
Beelden en verhalen van ver en dichtbij

A27

De A27. Links de Flevolandse op/afrit van de Stichtse Brug, aan de horizon Almere.Langste deurmat van Nederland


Onder het asfalt van de A27, tussen de Stichtse Brug en Almere, ligt de volledige Nederlandse huisvuilproductie van één jaar. Dat is nog even een probleem geweest bij de renovatie van A27.


Die vond plaats in de periode april 2015 tot medio 2016.

De aanleg van de A27 begint aan het begin van de jaren negentig van de vorige eeuw, als Europa vijftig miljoen gulden voteert. Provincie Flevoland en gemeente Almere stellen vijftien en drie miljoen gulden beschikbaar. Rijkswaterstaat honderdenvijfendertig miljoen.

De spade moet zo snel mogelijk de grond in. Het ministerie beslist dat de helft van de benodigde twee miljoen kuub zand wordt vervangen door bodemas. De reden is (achteraf gezien) niet eenduidig: ofwel vanwege het geld, ofwel uit haast, ofwel om het voorgenomen beleid 'zich meer te richten op secundaire grondstoffen' daadwerkelijk uit te gaan voeren.

Het bodemas (het residu van vuilverbrandingsinstallaties) moet aangevoerd worden tussen 1994 en 1996.

Het materiaal wordt geleverd door de Nederlandse vuilverbranders. De levering stopt echter bij zeshonderdduizend kuub. Rijkswaterstaat wil een lagere prijs omdat de kosten van de risico's inmiddels hoger ingeschat worden. De verbranders gaan er niet op in en uiteindelijk bestaat het fundament van de A27 uit dertig procent bodemas en zeventig procent zand.

Het fundament van zand en huisvuil moet voor een stevige onderlaag zorgen maar bij een andere snelweg blijkt dat de verzakkingen groter zijn dan verwacht [Fugro, Evaluatie-onderzoek van de ophoging met AVI-bodemas in Rijksweg A15 Deelrapport 5, Effecten van verkitting bij zetting, 4 maart 2002]. De lekkages blijken ook groter dan wettelijk toegestaan [brief Ministerie van Verkeer en Waterstaat aan de Tweede Kamer, 26 mei 2003].

Er wordt lang nagedacht over een oplossing, waaronder het volledig verwijderen van de laag bodemas. Als eenmaal aan de renovatie is begonnen, krijg ik op een e-mail dit antwoord: 'Rijkswaterstaat kan u informeren dat de IBC bouwstof blijft liggen, bij de werkzaamheden wordt de IBC bouwstof opnieuw afgedekt'.

IBC bouwstof is dan de recentste aanduiding voor verbrand huisvuil/bodemas.