hoed
Wat mij interesseert
Beelden en verhalen van ver en dichtbijRichat-structuur


De Richat-structuur in Mauretanië, in het lokale dialect Guelb er Richât, bestaat aan de aardoppervlakte uit geërodeerde concentrische ringen met een diameter van veertig tot vijftig kilometer.


Het heeft de bijnaam 'het oog van Afrika' gekregen, sinds het in de 20e eeuw voor het eerst vanuit ruimtevaartuigen werd waargenomen. Tot dan toe was de Richat-structuur te groot voor het menselijk oog om het op aarde als een geheel te zien.

Soms kom je ook de naam 'Richat-krater' tegen, maar dat suggereert dat er sprake zou zijn geweest van een inslag van een meteoriet. Dat is niet het geval. Het is ook geen vulkaan of een overblijfsel van een vulkaan, er ligt geen lava aan de oppervlakte.

Een verklaring voor het ontstaan wordt gezocht in de werking van magma (gesmolten gesteente in de aardmantel) dat onder druk (ca. 99 miljoen jaar geleden) omhoog is gekomen en is doorgedrongen in gesteentelagen onder het aardoppervlak.
Het magma heeft ook de aardkost omhoog gedrukt waarop door erosie de Richat-structuur is ontstaan.

In de Sahara komen veel cirkelachtige structuren voor waarvan het ontstaan verklaard wordt door magmatisme. foto