logo_ben_te_raa</td
A27
Het Flevolandse deel van de A27 in het jaar 2010.

 van boven

 A27
De langste deurmat van Nederland


 Medio 2016 rondt rijkswaterstaat de renovatie van de A27 in Flevoland af. Onder het asfalt ligt de volledige Nederlandse huisvuilproductie van één jaar, keurig weggewerkt. Een technisch hoogstandje dat uiteindelijk per strekkende meter waarschijnlijk hogere onderhoudskosten oplevert.

Hoe zat het ook al weer? Mensen werden in de vorige eeuw min of meer gedwongen naar overloopgebieden te verhuizen en de overheid probeerde vervolgens zo lang mogelijk de kosten van goede verbindingen uit te sparen.

De bal gaat voor de A27 rollen als Europa uit een van haar vetpotten vijftig miljoen gulden voteert. De provincie Flevoland en gemeente Almere vinden schielijk vijftien en drie miljoen gulden. Rijkswaterstaat struikelt over een rondslingerende honderdenvijfendertig miljoen.

Dan is er haast, de spade moet zo snel mogelijk de grond in. Het ministerie beslist dat de helft van de benodigde twee miljoen kuub zand wordt vervangen door bodemas. De reden is (achteraf gezien) niet eenduidig: ofwel vanwege het geld, ofwel uit haast, ofwel om het voorgenomen beleid 'zich meer te richten op secundaire grondstoffen', daadwerkelijk uit te gaan voeren.

Het bodemas (het residu van vuilverbrandingsinstallaties) moet aangevoerd worden tussen 1994 en 1996 en dat blijkt een korte tijd te zijn.
 Het schijnt logistieke en organisatorische hoogstandjes te hebben opgeleverd.

Het materiaal wordt geleverd door de Nederlandse vuilverbranders. De levering stopt echter bij zeshonderdduizend kuub. Rijkswaterstaat wil een lagere prijs omdat de kosten van de risico's inmiddels hoger ingeschat worden. De verbranders gaan er niet op in en uiteindelijk bestaat het fundament van de A27 uit dertig procent bodemas en zeventig procent zand.

Het huisvuil echter helpt niet de verzakkingen van het wegdek tegen te gaan (onderzoek van rijkswaterstaat). De lekkages zijn ook groter dan wettelijk toegestaan (ander onderzoek van rijkswaterstaat).

Er wordt lang nagedacht over een oplossing, waaronder het volledig verwijderen van de laag bodemas. Als eenmaal aan de renovatie is begonnen, krijg ik desgevraagd dit antwoord: 'Rijkswaterstaat kan u informeren dat de IBC bouwstof blijft liggen, bij de werkzaamheden wordt de IBC bouwstof opnieuw afgedekt'.

IBC bouwstof is de recentste aanduiding voor verbrand huisvuil/bodemas.

Rijkswaterstaat is erg stil over de renovatie. Ik denk niet dat na de heroplevering van de A27 hun kopzorgen over zijn.

De A27 is een spreekwoordelijke deurmat geworden, met twee zaken daaronder.

 plaatsen   van boven [8]  
©  Foto's en tekst op deze website: Ben te Raa (tenzij anders vermeld)